Historia III RP

Polityczne rozgrywki, niebezpieczne rewiry, gdzie polityka styka się z biznesem...Czyli o konfrontacji solidarnościowych ideałów z polityczną rzeczywistością przemian ustrojowych w cyklu dokumentalnym, przybliżającym historię III RP.

Historyczne kalendarium, ukazujące przemiany w Polsce od momentu pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, po pierwsze projekty przeprowadzenia „polskiej pierestrojki”. To film dokumentalny opowiadający historię tworzenia się III RP, jej zrębów instytucjonalnych, ustrojowych i gospodarczych. Ukazanie w sposób przyczynowo - skutkowy najnowszych dziejów Polski i Polaków poprzez genezę i rozwój mechanizmów odradzającego się państwa wraz z jego patologiami i sukcesami.

Najważniejsze wydarzenia pomiędzy 1979 a 1987 rokiem komentują publicyści, historycy i socjologowie. Wśród nich są m.in.: Jadwiga Staniszkis, Piotr Semka, Rafał Ziemkiewicz, Cezary Michalski.
Kino jedynie dla świadomych Polaków!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Napisz swoją własną recenzję i opublikuj w tym miejscu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...